در دنیایی که همه چیز خیلی زود فراموش می‌شود، عکس‌ها سندی هستند که با ثبت یک لحظه، راوی تاریخ می‌شوند. 

و هم اکنون خوشحال می شوم این عکس های یادگاری را با شما به اشتراک بگذارم.